Chính sách bảo mật thông tin Khách hàng

Tại trang này quý Khách hàng có thể xem được các chính sách bảo mật thông tin của Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ tại Website thời trang Hudi Store https://hudistore.com/. Chúng tôi luôn tôn trọng mọi thông tin riêng tư cá nhân của quý Khách hàng. 

Nội dung chi tiết chính sách bảo mật thanh toán

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu tại https://hudistore.com/ bao gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà https://hudistore.com/ cần Khách hàng bắt buộc cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và https://hudistore.com/ sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi Khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ bên https://hudistore.com/, nhằm đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hòm thư điện tử của mình. Ngoài ra, Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời đến https://hudistore.com/ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Https://hudistore.com. thu thập thông tin Khách hàng cung cấp để:

Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng.

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng và https://hudistore.com.

Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng.

Liên lạc và giải quyết với Khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://hudistore.com.

Https://hudistore.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Https://hudistore có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Thời trang Hudi Store

Email: [email protected]

5. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu https://hudistore.com thực hiện việc này.

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của https://hudistore.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, https://hudistore sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên https://hudistore.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://hudistore.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Hudi Store cam kết:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, https://hudistore.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của https://hudistore.com.